Φωτογραφία Τέυχους

Η φωτογραφία του τεύχους είναι του Enri Canaj - MAGNUM Photos Photographer. Από το portfolio με θέμα "Shadows in Greece"

❮   αρχικη