Φωτογραφία Τέυχους

Η φωτογραφία του τεύχους είναι του Kristof Vadino. Από το portfolio με θέμα "Night of the Homeless", που δημοσιεύτηκε στο LIFE FRAMER

❮   αρχικη