Ενδυνάμωση για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο φαινόμενο, που πηγάζει από την ανισότητα των φύλων και συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλες οι γυναίκες μπορεί να υποστούν έμφυλη βία, ανεξάρτητα από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη και την εθνικότητά τους.

Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο φαινόμενο, που πηγάζει από την ανισότητα των φύλων και συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλες οι γυναίκες μπορεί να υποστούν έμφυλη βία, ανεξάρτητα από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη και την εθνικότητά τους. Το φαινόμενο της έμφυλης βίας εντείνεται σε περιόδους κρίσεων, κατά τη διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών. Γυναίκες που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες, γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν πράξεις έμφυλης βίας, καθώς είναι πιο ευάλωτες.  

Οι Γιατροί του Κόσμου, μέσω της πολυετούς εμπειρίας τους στην παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε προσφυγικό πληθυσμό, έχουν διαπιστώσει ότι η έμφυλη βία αποτελεί ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο, καθώς οι γυναίκες πρόσφυγες εκτίθενται σε αυξημένους κινδύνους σε περιόδους κρίσης, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από τη χώρα καταγωγής τους προς την Ευρώπη αλλά και κατά την παραμονή τους σε Δομές Φιλοξενίας στη χώρα υποδοχής. Στοιχεία που παρέχουν οι οργανώσεις που βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο και εργάζονται στον τομέα αυτόν αποδεικνύουν ότι πολλά από τα περιστατικά έμφυλης βίας δεν καταγράφονται, ενώ ένας σημαντικός αριθμός περιστατικών δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς.

Οι Γιατροί του Κόσμου, από τον Ιανουάριο 2019, συμμετέχουν στο έργο “Empower Ref - Ενδυνάμωση Επαγγελματιών και Προσφυγικών Κοινοτήτων στην Ελλάδα ώστε να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν την σεξουαλική και έμφυλη βία. ” με Φορέα - Συντονιστή το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) και εταίρο τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό στην Ελλάδα, η παροχή εκπαιδεύσεων των επαγγελματιών και εργαζόμενων στους καταυλισμούς και στο νέο στεγαστικό πρόγραμμα ώστε να αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να προλαμβάνουν την σεξουαλική και έμφυλη βία, η βελτίωση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των επαγγελματιών του πεδίου ώστε να αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος και τέλος η βελτίωση της ευαισθητοποίησης εντός της προσφυγικής κοινότητας αλλά και η ενδυνάμωση ατόμων από την κοινότητα.

©OlivierPapegnies

Για τους σκοπούς αυτούς στο έργο περιλαμβάνονται ερευνητικές δράσεις χαρτογράφησης και ανάλυσης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του φαινομένου στις προσφυγικές κοινότητες στην Ελλάδα, εκπαιδευτικά εργαστήρια επαγγελματιών και εργαζομένων στο πεδίο και δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης.

Το έργο αυτό έχει ολιστικό χαρακτήρα και αναμένεται να διαμορφώσει τους όρους μίας πιο στέρεης επικοινωνίας μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών που δρουν στο πεδίο του προσφυγικού (ιατρικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νομικών) αλλά και ανταπόκρισης στις ανάγκες που προκύπτουν για τον ίδιο τον προσφυγικό πληθυσμό.

O Συγγραφέας

Χριστίνα Σαμαρτζή

Η Χριστίνα Σαμαρτζή είναι Συντονίστρια Προγραμμάτων των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος

Back to Top

Λάβετε τα τελευταία άρθρα στο email σας

Awesome sauce!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Άλλα άρθρα της ίδιας κατηγορίας